هدیه ایران

تبدیل تاریخ
  • 14 / 8 / 1359
  • سال 1359 کبیسه نیست
  • 43 سال و 5 ماه و 15 روز گذشته از چهارشنبه 14 آبان 1359
  • 5 / 11 / 1980
  • سال 1980 کبیسه هست
  • 43 سال و 5 ماه و 12 روز گذشته از Wednesday 5 November 1980

توجه

توجه:

مناسبت های نمایش داده شده در این صفحه مناسبت هایی بر مبنای تاریخ هجری خورشیدی یا تاریخ میلادی میباشد.
این مناسبت ها به صورت آزمایشی درج شده و به مرور در گروه های متنوع تکمیل خواهد شد. در صورت تمایل شما هم میتوانید در تکمیل این بخش ما را یاری نمایید.

برندگان قرعه کشی