هدیه ایران

نام های پسر و دختر که با حرف «ث» شروع میشوند

1 2 

ثامن /sāmen/ (عربی) (در قدیم) هشتم، هشتمین. [این نام به اعتبار ثامن‌الائمه، امام هشتم شیعیان، علی بن موسی‌الرضا(ع) انتخاب می‌شود].
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

ثَمینا /saminā/ (عربی ـ فارسی) (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین، ثمین.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

ثَنا /sanā/ (عربی) 1- ستایش، مدح؛ 2- دعا؛ 3- درود و تحیت؛ 4-حمد، شکر، سپاس.
توضیحات بیشتر

1 2 
برندگان قرعه کشی