هدیه ایران

نام های پسر و دختر که با حرف «ذ» شروع میشوند

1 

ذاکر /zāker/ (عربی) آن‌که خدا را ستایش می‌کند، آن که ذکر خدا می‌گوید؛ یاد کننده‌ی خدا؛ یاد کننده.
توضیحات بیشتر

ذبیح الله /zabihollāh/ (عربی) 1- قربانی شده برای خدا، سر بریده برای خدا؛ 2- (اَعلام) لقب حضرت اسماعیل(ع) و به قولی لقب اسحاق نبی که هر دو فرزند ابراهیم خلیل(ع) بودند.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

ذَلفا /zalfā/ (عربی) 1- دختر سفید روی؛ 2- (اَعلام) شاعره معاصر خلفای عباسی، دختر ابیض زن و معشوقه‌ی نجده‌ی ابن اسود.
توضیحات بیشتر

ذوالفقار /zolfeqār/ (عربی) 1- در لغت به معنی صاحب فقرات، و فقره هر یک از مهره‌های پشت است که ستون فقرات از آن مرکب است؛ 2- (به مجاز) شمشیر؛ 3- در اصل نام شمشیر حضرت علی(ع) که پیامبر اسلام(ص) آن را در جنگ بدر به غنیمت گرفت و بعدها به آن حضرت داد.
توضیحات بیشتر

ذِکرالله /zekrollāh/ (عربی) یاد خدا، ذکر خدا، یاد کردن از خدا.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

ذِکری /zekrā/ (عربی) (جمع ذِکرَیات) یاد، یادگار، یادبود، خاطره.
توضیحات بیشتر

ذَکیه /zakiye/ (عربی) (مؤنث ذکیّ) به معنای تیز هوش و با هوش، زن تیز خاطر.
توضیحات بیشتر

1 
برندگان قرعه کشی