هدیه ایران

نام های پسر و دختر که با حرف «س» شروع میشوند

1 2 3 4 5  ... 

ساتیار /sātyār/ (اوستایی) 1- از نام‌های زرتشتی که گونه‌ی دیگر آن به نظر می‌رسد سادیار باشد؛ 2- (اَعلام) نام یکی از سرداران داریوش.
توضیحات بیشتر

ساجد /sājed/ (عربی) (در قدیم) آن که سجده می‌کند، سجده کننده.
توضیحات بیشتر

ساچلی /sāčli/ (ترکی) دارای موهای بلند و پرپشت، گیسو بلند.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

ساحل /sāhel/ (عربی) (در جغرافیا) زمینی که در کنار دریا یا دریاچه یا رودی بزرگ واقع شده است، مرزبین آب و خشکی،کرانه.
توضیحات بیشتر

ساحله /sāhele/ (عربی ـ فارسی) (ساحل + ه (پسوند نسبت))، منسوب به ساحل ( ساحل.
توضیحات بیشتر

سارا /sārā/ (عبری) 1- خالص، بی‌آمیختگی؛ 2- (اَعلام) نام زن حضرت ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع).
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

1 2 3 4 5  ... 
برندگان قرعه کشی