هدیه ایران

نام های پسر و دختر که با حرف «ض» شروع میشوند

1 

ضُحا /zohā/ (عربی، ضحی) 1- (در قدیم) زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه؛ 2- آفتاب، خورشید؛ 3- (در اعلام) سوره‌ی نود و سوم قرآن کریم دارای یازده آیه.
توضیحات بیشتر

ضَرغام /zarqām/ (عربی، ضِرغام) 1- (در قدیم) شیر درنده؛ 2- (به مجاز) پهلوان دلاور.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

ضیاء‌الدین /ziyā’oddin/ (عربی) 1- روشنایی دین؛ 2- (در اعلام) نام چندین شخص از مشاهیر تاریخی.
توضیحات بیشتر

ضِیغم /zeyqam/ (عربی، ضَیغم) 1- شیر بیشه، شیر قوی؛ 2- (به مجاز) شجاع و دلیر؛ 3- (در اعلام) نام چند تن از اشخاص در تاریخ.
توضیحات بیشتر

1 
برندگان قرعه کشی