هدیه ایران

نام های پسر که با حرف «ض» شروع میشوند

1 

ضَرغام /zarqām/ (عربی، ضِرغام) 1- (در قدیم) شیر درنده؛ 2- (به مجاز) پهلوان دلاور.
توضیحات بیشتر

ضیاء‌الدین /ziyā’oddin/ (عربی) 1- روشنایی دین؛ 2- (در اعلام) نام چندین شخص از مشاهیر تاریخی.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

ضِیغم /zeyqam/ (عربی، ضَیغم) 1- شیر بیشه، شیر قوی؛ 2- (به مجاز) شجاع و دلیر؛ 3- (در اعلام) نام چند تن از اشخاص در تاریخ.
توضیحات بیشتر

1 
برندگان قرعه کشی