هدیه ایران

نام های دختر که با حرف «ض» شروع میشوند

1 

ضُحا /zohā/ (عربی، ضحی) 1- (در قدیم) زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه؛ 2- آفتاب، خورشید؛ 3- (در اعلام) سوره‌ی نود و سوم قرآن کریم دارای یازده آیه.
توضیحات بیشتر

1 
برندگان قرعه کشی