هدیه ایران

نام های پسر که با حرف «غ» شروع میشوند

1 2 

غالب /qāleb/ (عربی) 1- غلبه کننده بر دیگری در جنگ، فاتح، پیروز؛ مسلط، چیره؛ 2- (اَعلام) 1) نام هشتمین جدّ پیامبر اسلام(ص)؛ 2) نام یکی از صحابه؛ 3) غالب دهلوی: [1212-1285 قمری] شاعر فارسی زبان و اردو زبان هندی و از پیشگامان تحول در شعر اردو.
توضیحات بیشتر

غَدیر /qadir/ (عربی) 1- آبگیری است بین مکه و مدینه در ناحیه‌ی جحفه؛ 2- روز یا واقعه غدیر که در میان مسلمانان حائز اهمیت است.
توضیحات بیشتر

غَفّار /qaffār/ (عربی) 1- آمرزنده و بخشاینده‌ی گناهان(خداوند)؛ 2- از صفات و نام‌های خداوند.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

غَفور /qafur/ (عربی) 1- بخشاینده و آمرزنده‌ی گناهان(خداوند)؛ 2- از صفات و نام‌های خداوند که قریب نود بار در قرآن کریم آن را یادآور شده است.
توضیحات بیشتر

غلام‌حسن(غلامحسن) /qolām hasan/ (عربی) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + حسن]، ارادتمند و فرمان بردار حسن [منظور امام حسن(ع)].
توضیحات بیشتر

غلام‌حسین(غلامحسین) /qolām hoseyn/ (عربی) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + حسین]، ارادتمند و فرمان بردار حسین [منظور امام حسین(ع)].
توضیحات بیشتر

غلام‌رضا (غلامرضا) /qolām rezā/ (عربی) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + رضا]، ارادتمند و فرمان بردار رضا [منظور امام رضا(ع)].
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

غلام‌عباس(غلامعباس) /qolām abbas/ (عربی) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + عباس]، ارادتمند و فرمان بردار عباس [منظور حضرت عباس(ع)].
توضیحات بیشتر

غلام‌علی(غلامعلی) /qolām ali/ (عربی) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + علی]، ارادتمند و فرمان بردار علی [منظور امام علی(ع)].
توضیحات بیشتر

1 2 
برندگان قرعه کشی