هدیه ایران

نام های پسر و دختر که با حرف «م» شروع میشوند

1 2 3 4 5  ... 

مؤمن /mo’men/ (عربی) 1- (در ادیان) آن که به خدا و پیغمبر ایمان دارد و اصول دینی را رعایت می‌کند، دیندار، متدین؛ 2- (به مجاز) مسلمان؛ 3- (اَعلام) سوره‌ی چهلم از قرآن کریم دارای هشتاد و پنج آیه؛ 4- از نام‌ها و صفات خداوند.
توضیحات بیشتر

مؤید /mo’ayyed/ (عربی) 1- تأیید کننده؛ 2- (اَعلام) مؤید بلخی: (= ابوالمؤید بلخی) [قرن 4 هجری] شاعر و نویسنده‌ی ایرانی دوره‌ی سامانی، مؤلف شاهنامه‌ی منثور معروف به شاهنامه‌ی مؤیدی، داستان منظوم یوسف و زلیخا و کتاب عَجایبُ البُلدان.
توضیحات بیشتر

مائده /mā’ede/ (عربی) (مؤنث مائد) 1- (درقدیم) خوردنی، طعام؛ 2- سفره‌ای که بر آن غذا می‌گذارند؛ 3- (اَعلام) سوره‌ی پنجم از قرآن کریم، دارای صد و بیست آیه.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

ماتینا /mātinā/ نام ساتراپ نشینِ [ولایت تحت امر حاکم یا والی در ایران دوران هخامنشی] شمال شرقی ارمنستان که به دست کیاکسار یا (هوخشتره) فتح شده است و در زمان داریوش اول از ارمنستان مجزا شده است.
توضیحات بیشتر

مادیار /mādyār/ (ماد = مادر + یار = کمک کننده، یاور، مددکار) یاور و کمک کننده مادر، مددکار برای مادر.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

مارال /mārāl/ 1- (ترکی) مرال، گوزن، آهو؛ 2- (به مجاز) زیبا و خوش اندام.
توضیحات بیشتر

مارتیا /mārtiyā/ (پهلوی) 1- آدمی، انسان؛ 2- (اَعلام) نام پیشوای شورش عیلام در کتیبه‌ی بیستون، منسوب به داریوش اوّل.
توضیحات بیشتر

1 2 3 4 5  ... 
برندگان قرعه کشی