هدیه ایران

نام های پسر و دختر که با حرف «پ» شروع میشوند

1 2 3 4 5  ... 

پارسا /pārsā/ 1- آن كه از ارتكاب گناه و خطا پرهيز كند، پرهيزگار، زاهد، متقي، ديندار، متدين، مقدس؛ 2- عارف، دانشمند.
توضیحات بیشتر

پارسيا /pārsiyā/ منسوب به پارسي، (منسوب به قوم پارس)؛ پارسي، اهل پارس، از مردم پارس.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

پارمیس /pārmis/ (اَعلام) نام دختر بردیا که زنِ داریوش (اول) بود.
توضیحات بیشتر

پارمین /pārmin/ (پار + مین ) 1- تکه یا قطعه‌ای از بلور؛ 2- (اَعلام) نام زنِ داریوش.
توضیحات بیشتر

پاشا /pāšā/ 1- (مخففِ پادشاه)، بزرگ؛ 2- (اَعلام) (منسوخ) در امپراتوری عثمانی، لقب و عنوانی برای مقامات لشکری و کشوری و بعضاً فرمانروا و حاکم هر یک از سرزمین‌های وابسته.
توضیحات بیشتر

پانته‌آ /pānteā/ (اَعلام) 1- زن زیبایی از اهالی شوش که زیباترین زن آسیا به شمار می‌رفت؛ 2- از اسامی باستانی.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

پایا /pāyā/ 1- آنچه دیر می‌پاید، ماندگار، ثابت؛ 2- (در گیاهی) ویژگی گیاهی که بیش از دو سال عمر داشته باشد یا چند ساله باشد.
توضیحات بیشتر

1 2 3 4 5  ... 
برندگان قرعه کشی