هدیه ایران

نام های پسر و دختر که با حرف «چ» شروع میشوند

1 

چالاک /čālāk/ 1- دارای سرعت و مهارت در عمل، چابک؛ 2- (در قدیم) بلند؛ 3- آراسته؛ 4- بزرگوار.
توضیحات بیشتر

چاووش /čāvuš/ (ترکی) 1- آن که پیشاپیش زائران با صدای بلند و به آواز اشعار مذهبی می‌خواند؛ 2- مأمور تشریفات در دربار؛ 3- نقیب لشکر و قافله.
توضیحات بیشتر

چَمران /čamrān/ (اَعلام) 1) نام پارسایی در یشتِ سیزدهم (اوستا) ؛ 2) چمران (= مصطفی چمران) [1310-1360 شمسی] شهرت مصطفی چمران
توضیحات بیشتر

چمن /čaman/ (در قدیم) 1- زمین سبز و خرم، باغ و بوستان مرغزار؛ 2- (در گیاهی) نام گیاهی از تیره‌ی غلات.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

چمن‌ناز /č.-nāz/ (به مجاز) زیبارویی که دارای ناز و عشوه و کرشمه است.
توضیحات بیشتر

چنور /če(i)nur/ (کردی) گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق کردستان میروید.
توضیحات بیشتر

1 
برندگان قرعه کشی