هدیه ایران

نام های پسر و دختر که با حرف «ژ» شروع میشوند

1 2 
جایزه نقدی شارژ موبایل

ژوبین /žobin/ 1- ژوپین، زوبین، نیزه‌ی کوچک که در جنگهای قدیم به سوی دشمن پرتاب می‌کردند؛ 2- (اَعلام) نام پسر پیران. + زوبین.
توضیحات بیشتر

ژیان /žiyān/ 1- خشمناک و غضبناک؛ 2- (به مجاز) بی‌باک و شجاع.
توضیحات بیشتر

ژیلا /žilā/ 1- تگرگ؛ 2- (اعلام) نام رودی در اتازونی که در توو و مکزیک و آریزونا جریان دارد و به رود کلرادو می پیوندد.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

ژینا /žinā/ [ژین(کردی) = زندگی + ا (پسوند نسبت)] 1- منسوب به زندگی(؟) ؛ 2- (به مجاز) زندگی، حیات (؟).
توضیحات بیشتر

ژینو /žinu/ [ژین (کردی) = زندگی + او /-u/ (پسوند دارندگی)]، 1-دارای زندگی؛ 2- (به مجاز) زنده، زندگی، دارای حیات.
توضیحات بیشتر

1 2 
برندگان قرعه کشی