هدیه ایران

نام های پسر و دختر که با حرف «ک» شروع میشوند

1 2 3 4 5  ... 

کاروان /kārevān/ 1- گروه مسافرانی که با هم عازم مقصدی هستند، قافله؛ 2- (به مجاز) چیزی که عناصر و اجزای آن به دنبال هم در حرکتند.
توضیحات بیشتر

کارون /kārun/ (اعلام) نام رودی در جنوب غربی ایران، در استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان به طول 890 کیلومتر، که با نام کوه رنگ از ارتفاعات زردکوه در شهرکرد سرچشمه می گیرد، بخشی از آن به سرچشمه های زاینده رود می ریزد و بخش دیگر پس از پیوستن به رود دو آب، به سمت خوزستان جاری می شود.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

کارینا /kārinā/ (اَعلام) چهارمین سرزمین از سرزمین‌های تابعه‌ی پارت که به واسطه‌ی ولات [جمعِ والی] اداره می‌شده‌اند.
توضیحات بیشتر

کاظم /kāzem/ (عربی) 1- (در قدیم) فرو خورنده خشم؛ 2- (اَعلام) لقب امام موسی ابن جعفر(ع) هفتمین امام شیعیان.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

کامبخش /kāmbaxš/ 1- (به مجاز) آن‌که خواسته و آرزوی کسی را برآورده کند، برآورنده‌ی آرزوها؛ 2- به وصال رساننده.
توضیحات بیشتر

کامبیز /kāmbiz/ صورت دیگری از کمبوجیه که در زبان فرانسه کامبیز شده و مجدداً وارد فارسی شده است. ص کمبوجیه.
توضیحات بیشتر

1 2 3 4 5  ... 
برندگان قرعه کشی