هدیه ایران

نام های دختر که با حرف «ک» شروع میشوند

1 2 3 

کارینا /kārinā/ (اَعلام) چهارمین سرزمین از سرزمین‌های تابعه‌ی پارت که به واسطه‌ی ولات [جمعِ والی] اداره می‌شده‌اند.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

کامله /kāmele/ (عربی) (مؤنث کامل)، 1- زن کامل؛ 2- (در تصوف) کامل (زن)، ( کامل. 1- ، 2- ، 3- و 4-
توضیحات بیشتر

کانی /kāni/ (کان + ی (پسوند نسبت))، 1- منسوب به کان، مربوط به کان، معدنی، استخراج شده از کان؛ 2- (به مجاز) دارای ارزش و قیمت.
توضیحات بیشتر

کُبری /kobrā/ (عربی) 1- (مؤنث اکبر)، بزرگ، کبیر، بزرگتر، + ( اکبر؛ 2- (اَعلام) لقب زینب کبری(س) دختر حضرت علی(ع).
توضیحات بیشتر

کتایون /katāun/ (اَعلام) دختر قیصر روم و زن گشتاسب و مادر اسفندیار که نام دیگرش را ناهید گفته‌اند.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

کریمه /karime/ (عربی) 1- گران‌بها، ارزشمند؛ 2- صفت هر یک از آیه‌های قرآن؛ 3- (در قدیم) هر یک از آیه‌های قرآن؛ 4- زن بزرگوار، زن شریف نیکو و خوب.
توضیحات بیشتر

کَژال /kažāl/ (کردی؟) در بعضی از نامنامه‌ها زیباروی سیاه چشم معنا شده است(؟).
توضیحات بیشتر

1 2 3 
برندگان قرعه کشی