هدیه ایران

نام های پسر و دختر که با حرف «گ» شروع میشوند

1 2 3 4 5  ... 

گران‌ناز /gerān nāz/ 1- دارای ناز، کرشمه و غمزه‌ی فراوان؛ 2- دارنده‌ی قشنگی و زیبایی زیاد؛ 3- (به مجاز) جذاب و خوشایند.
توضیحات بیشتر

گَرشاسب /garšāsb/ (= کرشاسپ و گرشاشپ) 1- به معنی دارنده‌ی اسب لاغر؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) از پهلوانان ایرانی سپاه منوچهر در جنگ با سلم و تور و خزانه دار منوچهر. گرشاسبنامه سرگذشت اوست. 2) آخرین شاه از سلسله‌ی پیشدادیان و پسر زو که نه سال پادشاهی کرد.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

گَشتاسب /gaštāsp/ 1- دارنده‌ی اسب آماده؛ 2- (اَعلام) نام پسر لهراسب پادشاه کیان که خواهان پادشاهی از پدر بود، و نام پدر داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی.
توضیحات بیشتر

گشواد /gašvād/ (= کشواد)، 1- دارای بیان شیوا و فصیح است؛ 2-(اَعلام) پهلوان ایرانی، پدر گودرز، ملقب به زرّین کلاه.
توضیحات بیشتر

گشین /gašin/ (گش = خوب، خوش، با ناز راه رفتن + ین (پسوند نسبت))، (به مجاز) زیبا و دوست داشتنی.
توضیحات بیشتر

گل صبا /gol sabā/ (فارسی ـ عربی) 1- گل یا شکوفه ای که نسیم صبا با خود می برد؛ 2- (به مجاز) زیبا و لطیف و خوشایند.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

گل غنچه /gol qonče/ 1- غنچه‌ی گل؛ 2- (در قدیم) گلگونه که زنان به روی خود می‌مالند، غازه، سرخاب.
توضیحات بیشتر

گل یاس /gol yās/ 1- گلِ درختِ یاس، 1 یاس؛ 2- (به مجاز) زیبا و باطراوت.
توضیحات بیشتر

1 2 3 4 5  ... 
برندگان قرعه کشی