هدیه ایران

نام های پسر و دختر که با حرف «ی» شروع میشوند

1 2 3 4 

یادگار /yād(e)gār/ 1- آنچه از کسی یا چیزی باقی می‌مانَد و خاطره‌ی او را در اذهان زنده نگه‌می‌دارد؛ 2- یاد، خاطره؛ 3- یادگاری؛ 4- (به مجاز) فرزند خلف به جا مانده از پدر و جد، جانشین، وارث؛ 5- (در قدیم) نشان، اثر؛ 6- (در قدیم) ماندگار، ماندنی؛ 7- (اَعلام) 1) ماهنامه تاریخی و ادبی فارسی که به وسیله‌ی عباس اقبال در سالهای 1321-1325 شمسی در تهران منتشر شد؛ 2) یادگار محمّد: [قرن 9 هجری] شاهزاده تیموری، پسر بایسنقر، که در سال 873 قمری سلطان ابوسعید را کشت و در جنگ با سلطان حسین بایقرا شکست خورد.
توضیحات بیشتر

یاس /yās/ (در گیاهی) درختچه‌ای زینتی با ارتفاع حدود دو متر دارای گل‌های زرد، سرخ، سفید و بنفش و بسیار معطر.
توضیحات بیشتر

یاسان /yāsān/ (دساتیر) 1- از برساخته‌های فرقه‌ی آذرکیوان؛ 2- (اَعلام) یاسان را نام پیغمبری دانسته‌اند و کتابی به نام «نامه شت و خشور یاسان» در دساتیر درج شده است.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

یاسر /yāser/ ‌(عربی) 1- شترکُش که گوشت قسمت کند؛ 2- آسان؛ 3- چپ، طرف چپ؛ 4- (اَعلام) نام صحابی مشهور پدرِ عمار، که خود و همسرش (سمیّه) به خاطر پذیرش اسلام، شکنجه شدند و به شهادت رسیدند.
توضیحات بیشتر

یاسمن /yāsaman/ (در گیاهی) درختچه‌ای زینتی دارای گل‌های درشت و معطر به رنگ‌های سفید، زرد و قرمز.
توضیحات بیشتر

یاسمن زهرا /y.-zahrā/ (فارسی ـ عربی) از نام های مرکب، یاسمن و زهرا.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

یاسمینا /yāsaminā/ (یاسمین + ا (پسوند نسبت)) منسوب به یاسمین، یاسمین و یاسمن.
توضیحات بیشتر

یاسین /yāsin/ (عربی) (اَعلام) (= یس) سوره‌ی سی و ششم از قرآن کریم، دارای صدو هشتاد و یک آیه.
توضیحات بیشتر

1 2 3 4 
برندگان قرعه کشی