هدیه ایران

نام های پسر و دختر که با حرف «ح» شروع میشوند

1 2 3 4 5  ... 

حَفصه /hafse/ (عربی) 1- اسد، شیر؛ 2- (اَعلام) دختر عمر بن خطاب و همسر پیامبر اسلام(ص).
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

حلیم /halim/ (عربی) 1- خویشتن دار، با صبر و تحمل، بردبار؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند.
توضیحات بیشتر

حلیمه /halime/ (عربی) (مؤنث حلیم) زن خویشتن دار، صبور و با تحمل، دختر بردبار.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

حِلیه /helye/ (عربی) 1- (در قدیم) زینت، پیرایه، زیور؛ 2- (به مجاز) مشخصات صورت و اندام.
توضیحات بیشتر

حماسه /hamāse/ (عربی) 1- کاری افتخار آفرین؛ 2- نوعی شعر؛ 3- دلیری، شجاعت، بی‌باکی.
توضیحات بیشتر

1 2 3 4 5  ... 
برندگان قرعه کشی