هدیه ایران

نام های پسر و دختر که با حرف «ح» شروع میشوند

... 6 7 8 9 

حمد /hamd/ (عربی) 1- شکرگزاری کردن، سپاس و ستایش کردن، شکر، سپاس؛ 2- الحمد، سوره ی اول از قرآن کریم دارای هفت آیه، فاتحة الکتاب.
توضیحات بیشتر

حمدالله /hamdollāh/ (عربی) 1- حمد و ستایش خداوند؛ 2- (اَعلام) حمدالله مستوفی: [قرن 8 هجری] شاعر، مورخ و دایرةالمعارف نویس ایرانی، از مردم قزوین، مؤلف دایرةالمعارف فارسی، نُزهَتُ القُلوب، تاریخ گزیده و ظفرنامه، که تاریخ منظوم بعد از اسلام به سبک شاهنامه است.
توضیحات بیشتر

حمزه /hamze/ (عربی) 1- شیر، شیر بیشه؛ 2- (اَعلام) 1) حمزة ابن عبدالمطلب: [حدود 53 پیش از هجرت – 3 هجری] عموی پیامبر اسلام(ص)، از نخستین مسلمانان و از دلاوران عرب، که در جنگ اُحُد شهید شد و سیدالشهدا لقب یافت؛ 2) حمزه‌ی اصفهانی: [قرن 4 هجری] ادیب و مورخ عربی نویس ایرانی، از آثار اوست: تاریخ پیامبران و شاهان و کتابُ التَنبیه.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

حَمّاد /hammād/ (عربی) بسیار سپاسگزار، بسیار حمد کننده و ستاینده.
توضیحات بیشتر

حَمود /hamud/ (عربی) 1- ستوده و پسندیده؛ 2- حمد کننده، بسیار سپاسگزار پروردگار.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

حمیده /hamide/ (عربی) 1- (مؤنث حمید) ستوده، پسندیده؛ 2- (اَعلام) مادر امام موسی کاظم(ع).
توضیحات بیشتر

... 6 7 8 9 
برندگان قرعه کشی