هدیه ایران

... 6 7 8 9 10  ... 

آرمینا /ārminā/ 1- (آرمین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به آرمین؛ 2- (اَعلام) نام ساتراپ نشینِ [سرزمین تحت فرمان استاندار] ارمنستان که پارسیان (ایرانیان) به آن «آرمینا» و بابلیان به آن «اورارتو» می‌گفتند.
توضیحات بیشتر

آرمینه /ārmine/ (آرمین + ه/-e/ (پسوند نسبت))، منسوب به آرمین، آرمین. 1) و 2)
توضیحات بیشتر

آرنوش /ārnuš/ (آر = آریایی، ایرانی + نوش = جاوید) روی هم به معنی ایرانی و آریایی جاوید.
توضیحات بیشتر

آرنیکا /ārnikā/ 1- (در گیاهی) همیشه بهار کوهی، تنباکوی کوهی؛ 2- (در عربی) دُخانُ‌الفُوج، خانِقُ الفَهد؛ 3- (در انگلیسی، فرانسه و آلمانی) آرنیکا، Arnica.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

آروین /ārvin/ 1- امتحان و آزمایش و تجربه؛ 2- آزموده و آزمایش شده.
توضیحات بیشتر

آریا /āriyā/ 1- آزاده، نجیب؛ 2- (اَعلام) 1) شعبه‌ای از نژاد سفید که از روزگاران بسیار قدیم در ایران، هند و اروپا ماندگار شده‌اند؛ 2) نژاد هند و اروپایی.
توضیحات بیشتر

آریانا /āriyānā/ 1- منسوب به آریا، آریایی؛ 2- (اَعلام) 1) نامی است که جغرافی‌دانان یونانی به قسمتی از ایران یعنی سرزمین آریائی‌ها داده بودند؛ 2) نام قدیم ایران؛ [«اراتُستن» یونانی نخستین نویسنده‌ی خارجی است که این اسم (آریانا) را استعمال کرده و قسمتی از ایران را آریانا نامیده]؛ 3) نام دایرةالمعارف فارسی که در سالهای 1328-1348 شمسی در 6 جلد به وسیله انجمن دایرةالمعارف افغانستان در کابل منتشر شده است.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

آریاناز /āriyā nāz/ 1- مایه‌ی افتخار نژاد آریایی؛ 2- مظهر زیبایی و جمال نژاد آریایی.
توضیحات بیشتر

آریسا /ārisā/ (آری = آریایی + سا (پسوند شباهت)) (= آریسان)، ( آریسان.
توضیحات بیشتر

... 6 7 8 9 10  ... 
برندگان قرعه کشی