هدیه ایران

1 2 3 4 5  ... 

آرمان /ārmān/ 1- آرزو، حسرت، کمال مطلوب، مراد و خواسته؛ 2- تصوراتی که برای ساختن جنبه‌های گوناگون زندگیِ مطلوب در ذهن انسان هاست، آنچه باید باشد و به آن می‌اندیشیم.
توضیحات بیشتر

آرمین /ārmin/ (اَعلام) 1) نام چهارمین پسر کیقباد سردودمان کیانی؛ 2) نژاد آرمین. + کی آرمین، 2)
توضیحات بیشتر

آروین /ārvin/ 1- امتحان و آزمایش و تجربه؛ 2- آزموده و آزمایش شده.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

آریا /āriyā/ 1- آزاده، نجیب؛ 2- (اَعلام) 1) شعبه‌ای از نژاد سفید که از روزگاران بسیار قدیم در ایران، هند و اروپا ماندگار شده‌اند؛ 2) نژاد هند و اروپایی.
توضیحات بیشتر

آریو /āriu/ (آری= آریا+ او /-u/ (پسوند نسبت و شباهت))، 1- منسوب به قوم آریایی، شبیه آریائیان؛ 2- آریایی.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

آریوبَرزن /āriu barzan/ (=آریوبرزین) (اَعلام) نام سرداری از سرداران داریوش سوم در هنگام هجوم اسکندر مقدونی به ایران، که شرافتمندانه از جان خود و همراهانش گذشت و تا واپسین دم ایستادگی کرد.
توضیحات بیشتر

آزاد /āzād/ 1- رها شده از گرفتاری یا چیزی آزار دهنده، فارغ، آسوده، بی دغدغه خاطر؛ مختار، صاحب اختیار؛ 2- (در گیاهی) درخت جنگلی (آزاد درخت)؛ 3- (در قدیم) نجیب، شریف، آزاده؛ 4- (در قدیم) (شاعرانه) صفتی است برای بعضی گیاهان.
توضیحات بیشتر

1 2 3 4 5  ... 
برندگان قرعه کشی