هدیه ایران

... 6 7 8 9 10  ... 

اتابک /atābak/ (ترکی) 1- پدربزرگ؛ 2- (در قدیم) در دوره‌ی قاجار, لقبی که به وزیران داده می‌شد؛ 3- لقب هر یک از پادشاهان مستقل که حکومت‌های محلی داشتند؛ کسی که پرورش فرزندان پادشاه و بزرگان را بر عهده داشت؛ 4- (اَعلام) 1) میرزاعلی اصغرخان اتابک: [1274-1325 قمری] دولتمرد ایرانی، ملقب به امین سلطان، که در زمان سه پادشاه سه بار صدر اعظم شد و سرانجام به دست یکی از مجاهدان آذربایجانی کشته شد؛ 2) نصرت‌الدین ابوبکر: از اتابکان آذربایجان [587-607 قمری] ملقب به اتابک ابوبکر، که از سپاهیان ملکه‌ی گرجستان شکست خورد و بخشی از قلمرواش را از دست داد.
توضیحات بیشتر

اِجلال /ejlāl/ (عربی) 1- بزرگ داشتن، تجلیل؛ 2- شوکت و جلال، بلندی مقام؛ 3- کبریا و عظمت پروردگار.
توضیحات بیشتر

اِحتشام /ehtešām/ (عربی) 1- جلال، بزرگی، شکوه، عظمت؛ 2- (در قدیم) بزرگداشت، تکریم؛ 3- (درقدیم) تکبر، غرور.
توضیحات بیشتر

اَحد /ahad/ (عربی) 1- یگانه، یکتا، بی‌مانند؛ 2- از نام‌های خداوند؛ 3- یکی، یک نفر، یک از.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

اِحسان /ehsān/ (عربی) 1- خوبی، نیکی، نیکویی؛ 2- (به مجاز) بخشش، انعام، نیکویی کردن؛ 3- (در تصوف) نیکی کردن در مقابل بدی دیگران.
توضیحات بیشتر

اِحسان‌الله /ehsānollāh/ (عربی) بخشش خدا، آن که خداوند به او نیکوئی مرحمت کرده است.
توضیحات بیشتر

احمد /ahmad/ احمد، صفت تفضیلی از «حمد» به معنای کسی که کارش به ستایش رسیده است . همچنین «احمد» به معنای ستوده تر . یکی از نام های رسول اکرم (ص) است که حضرت عیسی بن مریم (ع) به آمدن آن بزرگوار در قرآن کریم مژده داد. «مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد » . پس از خود به پیامبری به نام احمد مژده دهنده ام. همچنین رسول اکرم (ص) فرمود: «انا فی السماء احمد و فی الارض محمد» نام من در آسمان «احمد» و در زمین «محمد » است. هر کس نام فرزندش را «احمد» می گذارد نیّت کند که خلق و خوی پیامبر اکرم (ص) در فرزندش متبلور شود. مخصوصاً اگر مادر در ایّام شیر دهی با نام خدا و ذکر صلوات پستان به دهان فرزندش بگذارد و در دوران کودکی قداست این نام را حفظ کند، حُسن خلق و سعه صدر و پاکی نفس و خوش نامی نصیب فرزندش خواهد شد. و بسیاری از فضائل و خوبی ها در وجود او جمع می شود کما اینکه پیامبر اعظم (ص) جامع جمیع فضائل انبیاء «سلام الله علیهم اجمعین» بوده اند. و هر پیامبری از پیامبران الهی مظهر یکی از صفات آن حضرت بوده اند. بقول جناب مولوی: نـام احمد نـام جملـه انبیاست چونکه صد آمد نود هم پیش ماست مؤلف هم می گوید: هر کـه احمد نام فرزندش نهد مـی شــود او بــنــده ذات احـــد بین احمد تا احـد میــم لباب سـرّ رحـمـت را بیابـد بـی حـجاب «محمد» و «احمد» و «محمود» نام هایی هستند که هر گاه بنام افراد برده شوند فرشتگان به ذکر صلوات برای صاحبان نام مشغول می شوند که خیر و برکت فراوانی را برای آنان بدنبال خواهد داشت.
توضیحات بیشتر

احمدحسین /a.-hoseyen/ (عربی) از نام‌های مرکب، ا احمد و حسین.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

احمدرضا /a.-rezā/ (عربی) 1- از نام‌های مرکب؛ 2- کسی که به اوصاف خشنودی و ستوده متصف است. + ک احمد و رضا.
توضیحات بیشتر

... 6 7 8 9 10  ... 
برندگان قرعه کشی