هدیه ایران

معنی اسم

اِحتشام

/ehtešām/

(عربی) 1- جلال، بزرگی، شکوه، عظمت؛ 2- (در قدیم) بزرگداشت، تکریم؛ 3- (درقدیم) تکبر، غرور.

محاسبه ابجد «اِحتشام»

کبیر وسیط صغیر
ا 1 1 1
ح 8 8 8
ت 400 4 4
ش 300 0 3
ا 1 1 1
م 40 4 4
جمع عددی 750 18 21

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

نام های هم‌وزن در ابجد صغیر

آفریده اِحتشام اِحسان اِعتماد اِلتفات اُلدوز امیدرضا امیدعلی امیرسالار امیرسینا امیرمصطفی امیرهاشم بِهدخت بِهنوش بیان الله پرستش پری‌چهره پری‌زاد پری‌سیما پَریسان تابنده جاویدان جهان‌تاب جهاندار جهانگیر جوانشیر حَفصه حلیمه حمده حَنظله خوب‌‌چهر خیرالله دانشور داوود درخشان دُردانه رحمدل رخسانا رَسپینا رفعت روزیتا روسانا رُکسانه سازگار ساویز سَروگل سَمانه سَمندر سُنبله سُندُس سوده سورینا سوینج سیروان سیروس سیمین‌بَر شاهرود شهناز شهنور شیفته صَفی‌الله عاصِفه عاطِفه عطاءالله فاتح فتاح فَرانه فردیس فرّخ‌لقا فَرساد فَرِهان فریمان فریماه فِضه گل‌جهان گل‌سرخ گلپاره گلدخت گلنوش ماندانا ماندگار ماه‌پیکر ماه‌منظر مرزبان مِرسده معصوم مَقبوله مَلَک‌سیما مَلِک‌نسا منزه مَه‌سیما مَهدیسا مهرآذر مِهرگان مِهزاد مَهسان مَهکامه مونس موهبت نافع ناهیده نَجی‌الله نَحله نُزهت نَسیمه نَصرالدین نوبهار نویده نیروانا نیکناز هومان کاووس یوسف

جدول ارزشی حروف ابجد

  الف ب ج د
کبیر 1 2 3 4
وسیط 1 2 3 4
صغیر 1 2 3 4
  ه‍ و ز
کبیر 5 6 7  
وسیط 5 6 7  
صغیر 5 6 7  
  ح ط ی
کبیر 8 9 10  
وسیط 8 9 10  
صغیر 8 0 1  
  ک ل م ن
کبیر 20 30 40 50
وسیط 8 6 4 2
صغیر 2 3 4 5
  س ع ف ص
کبیر 60 70 80 90
وسیط 0 10 8 6
صغیر 6 7 8 0
  ق ر ش ت
کبیر 100 200 300 400
وسیط 4 8 6 4
صغیر 1 2 3 4
  ث خ ذ
کبیر 500 600 700  
وسیط 8 0 4  
صغیر 5 6 7  
  ض ظ غ
کبیر 800 900 1000  
وسیط 8 0 4  
صغیر 8 0 1  
  گ چ پ ژ
کبیر 40 9 6 21
وسیط 4 9 6 9
صغیر 4 0 6 3

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9

برندگان قرعه کشی