هدیه ایران

معنی اسم

شیلر

/šiler/

(آعلام) ناحیه‌ای مرزی در شمال شرقی عراق، به صورت پیش آمدگی در استان کردستان ایران، میان شهرستانهای بانه و مریوان. رود شیلر در آن جریان جریان دارد و از شهرهای مهم آن سلیمانیه است.

محاسبه ابجد «شیلر»

کبیر وسیط صغیر
ش 300 0 3
ی 10 10 1
ل 30 6 3
ر 200 8 2
جمع عددی 540 24 9

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

نام های هم‌وزن در ابجد وسیط

آتریسا آرشیدا آناهیتا ابوتراب ارژنگ اَرسطو اِرمیا اِعتماد اَلبرز اِلتفات اُلدوز امیده اُکتای ایلمان بَدری بهارک بَهامین پَرتو پرستو پُرگل پَرهام پری تحسین توکل ثَمین جاوید جهاندار جیران چَمران حُرمت حمزه حِکمت داریا دانیال دُرافشان دُردانه دُرین دلارام ذَبیح رحمت روح‌بخش روژا روشن‌دخت روشنک رُکسانه زرار زلیخا ساتیار ساریه سامیار ساویز سپهدار سَروگل سَروناز سَروی سَعدی سعید سَمیع سوری سولماز سیاره سیروس شاهرود شَرمین شَلیر شهربانو شهیار شکرانه شیرو شیلر صِدیق صَفی صَمیم صنوبر عُدَی عصمت عظیم فادیا فَراز فَرانه فَرجاد فَرجام فَرح فردخت فَرنوش فَرِهان قهرمان گل‌گیس گِلاره گلباران گلبرگ گلپر گلدیس گلشید لَیث ماریا ماندگار ماه‌منظر ماهرو ماهور ماهوَر مُدَثِر مرزبان مَرمَر مسعود مُصلح مقصود مُلوک مُنیر مَه‌سیما مهدیا مَهدیسا مِهرگان مِهیاد مُکَرم میگل میمنت نارینا نازنین نَجمیه نَذیر نوبهار نیلو هابیل هدایت هدیه هرمز هُژَبر هورام هونیا هَیفا واحده وَجیه کامران کامله کَژال کوکب یَزدان یوسف

جدول ارزشی حروف ابجد

  الف ب ج د
کبیر 1 2 3 4
وسیط 1 2 3 4
صغیر 1 2 3 4
  ه‍ و ز
کبیر 5 6 7  
وسیط 5 6 7  
صغیر 5 6 7  
  ح ط ی
کبیر 8 9 10  
وسیط 8 9 10  
صغیر 8 0 1  
  ک ل م ن
کبیر 20 30 40 50
وسیط 8 6 4 2
صغیر 2 3 4 5
  س ع ف ص
کبیر 60 70 80 90
وسیط 0 10 8 6
صغیر 6 7 8 0
  ق ر ش ت
کبیر 100 200 300 400
وسیط 4 8 6 4
صغیر 1 2 3 4
  ث خ ذ
کبیر 500 600 700  
وسیط 8 0 4  
صغیر 5 6 7  
  ض ظ غ
کبیر 800 900 1000  
وسیط 8 0 4  
صغیر 8 0 1  
  گ چ پ ژ
کبیر 40 9 6 21
وسیط 4 9 6 9
صغیر 4 0 6 3

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9

برندگان قرعه کشی