هدیه ایران

معنی اسم

غیاث‌الدین

/qiyāsoddin/

(عربی) 1- پناه دین و آیین؛ 2- (اَعلام) 1) لقب دو تن از امیران آل کرت. غیاث‌الدین اول: [707-729 قمری] امیر چوپان را که به وی پناهنده شده بود، کشت. غیاث‌الدین دوم: آخرین امیر [771-783 قمری] آل کرت، که به دست امیر تیمور اسیر و دو سال بعد کشته شد؛ 2) لقب دو تن از فرمانروایان آل شَنسَب. غیاث‌الدین محمّد سام: شاه [558-599 قمری]، که غزنین، هرات، سیستان، بلخ، فاریاب و خراسان را تصرف کرد و دولت نیرومندی پدید آورد؛ غیاث‌الدین محمود: شاه [602-607 قمری]، پسر او، که پس از عمویش بر تخت نشست. او به دست جمعی از پناهندگان کشته شد؛ 3) غیاث‌الدین ابوالفتوح غازی: فرمانروای ایوبی حلب [582-613 قمری] پسر صلاح‌الدین ایوبی، که شیعه مذهب بود و با صلیبیان جنگید؛ 4) غیاث‌الدین تغلق: دو تن از شاهان سلسله‌ی تغلقیان؛ 5) غیاث‌الدین جمشید کاشانی: [قرن 8 و9 هجری] ریاضیدان و اخترشناس ایرانی، همکار الغ بیگ در رصدخانه سمرقند. سینوس یک درجه را تا 17 رقم اعشاری حساب کرد و عدد پی را تا 16 رقم بدست آورد. در ابداع کسر اعشار پیشگام بود؛ 6) غیاث‌الدین علی حسینی: [قرن 9 هجری] عالم ایرانی، مؤلف دانشنامه‌ی جهان، در زمینه علوم طبیعی [891 هجری]؛ 7) غیاث‌الدین کیخسرو: شاه [634-643 قمری]، که در خردسالی به سلطنت رسید و امور سلطنت به دست معین‌الدین پروانه افتاد. به فرمان تگودار، ایلخان مغول کشته شد؛ 8) غیاث‌الدین کیکاووس: آخرین اتابک لر بزرگ [827 هجری]، که از شاهرخ تیموری شکست خورد؛ 9) غیاث‌الدین محمّد: [قرن 7 و8 هجری] وزیر ایرانی ابوسعید ایلخان مغول، پسر رشیدالدین فضل الله. در جنگ قدرت پس از مرگ ابوسعید به دست هواداران موسی خان مغول کشته شد.

محاسبه ابجد «غیاث‌الدین»

کبیر وسیط صغیر
غ 1000 4 1
ی 10 10 1
ا 1 1 1
ث 500 8 5
ا 1 1 1
ل 30 6 3
د 4 4 4
ی 10 10 1
ن 50 2 5
جمع عددی 1606 46 22

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

نام های هم‌وزن در ابجد صغیر

آرتادخت آسوده آیشین(آی‌شین) اَرنَواز اِسرافیل اِفتخار اَفراسیاب اُم‌البنین امیربهادر امیرجواد امیرسجّاد امیرعرشیا امیرمتین امیرمجتبی امیرمهدی امیریاسین امین‌رضا امین‌علی بِهروز بِهنود پانته‌آ پُرنوش پُروشات پرویز پری‌ناز پونه پیروز پیمانه پیوند تاج‌الدین تَهمتن جهان ‌بین چمن‌ناز حاتمه حَسیبه حفیظه حَمود حمیده حَنیف حوریه خورشید خیزران رئوفه رخساره رضاعلی رضوان روزانا روزبه ریحانه زاهده زمانه زمزم سبحان سپنتا سپیده سَعادت سوفیا سیمینه شهدخت شهرزاد طهمورث عبدالباقی عثمان عَدنان عَرفات عزیز علوان علویه علی‌پاشا عهدیه عواطف غیاث‌الدین فاخره فخریه فرزاد فرزام فرشته فَری‌مهر فریبرز فصیحه گلدانه لاله‌زار ماشاءالله ماه منیر ماه‌سیما ماه‌نِسا ماه‌نگار محبوب محترم مَدیحه مرحمت مشهود مشک ناز مَلِک‌ناز منصوره منوچهر مُنوره مهرآفاق مِهرانه مَهفام مَهناز مهنور موحد مَیسون نازپری ناصرالدین ناعمه نَسترن نَصیرالدین نُعمان نَعیمه نهضت نیکدخت هَرانوش هرمزد هُمایون وسیمه وَفادار ولی‌الله کازیوه کامروز کسری(کسرا) کلیم الله کوروس

جدول ارزشی حروف ابجد

  الف ب ج د
کبیر 1 2 3 4
وسیط 1 2 3 4
صغیر 1 2 3 4
  ه‍ و ز
کبیر 5 6 7  
وسیط 5 6 7  
صغیر 5 6 7  
  ح ط ی
کبیر 8 9 10  
وسیط 8 9 10  
صغیر 8 0 1  
  ک ل م ن
کبیر 20 30 40 50
وسیط 8 6 4 2
صغیر 2 3 4 5
  س ع ف ص
کبیر 60 70 80 90
وسیط 0 10 8 6
صغیر 6 7 8 0
  ق ر ش ت
کبیر 100 200 300 400
وسیط 4 8 6 4
صغیر 1 2 3 4
  ث خ ذ
کبیر 500 600 700  
وسیط 8 0 4  
صغیر 5 6 7  
  ض ظ غ
کبیر 800 900 1000  
وسیط 8 0 4  
صغیر 8 0 1  
  گ چ پ ژ
کبیر 40 9 6 21
وسیط 4 9 6 9
صغیر 4 0 6 3

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9

برندگان قرعه کشی