هدیه ایران

معنی اسم

آبنوس

/ābnus/

1- (یونانی) چوبی سیاهرنگ و سخت و سنگین (گران بها)؛ 2- (در گیاهی) درختی هم خانواده با خرمالو که بیشتر در مناطق گرمسیری آسیا و آفریقا می‌رویَد؛ شیز.

محاسبه ابجد «آبنوس»

کبیر وسیط صغیر
آ 1 1 1
ب 2 2 2
ن 50 2 5
و 6 6 6
س 60 0 6
جمع عددی 119 11 20

نام های هم‌وزن در ابجد صغیر

آبنوس آی‌سونا آی‌شِن (آیشن) اِحترام اسکندر اَشکبوس اِفراح اَفضل امیراَشکان امیرصالح امیرقاسم انوشه بَهمنیار بِهناز پارمیس پدیده پَرَنسا پَرنیان پروین پوپک پوران پولاد تسنیم تَندیس توفیق ثَمینه جانبخش جعفر جوانه حانیه حِسان حَسْنا حسین حکیمه خسرو دادمهر دامون دَستان دلناز راحمه رحمان رحیمه رودابه روهینا زاگرس زاهره زرتشت زردشت زرینه ژاسمین ساناز سَروین سلیمان سَهند سوران سورِنا سورین شایسته شباهنگ شَرمینه شهزاد شکوفا شیدالله صدرالدین صوفیه طوفان عابدین عادله عالمه عَدیله علیمه فاضل فالِح فَردین فَرناد فَرنام فَرهاد فَرهام فُرود فریده فریوش فَلاح گراناز گَشتاسب گلفام گلناز گوزل لَمیعه محمد مرجانه مَرضیه مُروارید مسیحا مُعظمه مُقدسه مقصوده ملاحت ممتاز مُنعم مَه جَبین مَهدیس مِهرجان مِهرداد مِهروش مَهزیار مهستا مَهستی نَبی‌الله نِعمت نوذر نوژان نوژین نوشین نَیراعظم نیکزاد هوتن هومن وَجیهه وَدود ونداد کلثوم کنعان کیان‌مهر کیومرث

جدول ارزشی حروف ابجد

  الف ب ج د
کبیر 1 2 3 4
وسیط 1 2 3 4
صغیر 1 2 3 4
  ه‍ و ز
کبیر 5 6 7  
وسیط 5 6 7  
صغیر 5 6 7  
  ح ط ی
کبیر 8 9 10  
وسیط 8 9 10  
صغیر 8 0 1  
  ک ل م ن
کبیر 20 30 40 50
وسیط 8 6 4 2
صغیر 2 3 4 5
  س ع ف ص
کبیر 60 70 80 90
وسیط 0 10 8 6
صغیر 6 7 8 0
  ق ر ش ت
کبیر 100 200 300 400
وسیط 4 8 6 4
صغیر 1 2 3 4
  ث خ ذ
کبیر 500 600 700  
وسیط 8 0 4  
صغیر 5 6 7  
  ض ظ غ
کبیر 800 900 1000  
وسیط 8 0 4  
صغیر 8 0 1  
  گ چ پ ژ
کبیر 40 9 6 21
وسیط 4 9 6 9
صغیر 4 0 6 3

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9

برندگان قرعه کشی