هدیه ایران

معنی اسم

کیامهر

/kiyā mehr/

(کیا = پادشاه، سلطان، حاکم، فرمانروا + مهر = خورشید، مهربانی و محبت)، 1- خورشید شاه؛ 2- پادشاه مهربان و با محبت.

محاسبه ابجد «کیامهر»

کبیر وسیط صغیر
ک 20 8 2
ی 10 10 1
ا 1 1 1
م 40 4 4
ه 5 5 5
ر 200 8 2
جمع عددی 276 36 15

نام های هم‌وزن در ابجد صغیر

آتریسا آروین آساره آمنه آواز آیسانا آیناز ابوبکر ابوطالب اَرجاسب ارژنگ اَرسطو اَروین اُرکیده اَسرین اسلام اَفشار اَلبرز الماس امیده امیربابک امیرصدرا اَنوش اهورا اوژن ایرانه ایلمان باختر بارمان باهِره باوان بتول بَرسام بُرهان بزرگ بهاره بِهتاش بهرخ بِهشاد بِهشید پایدار پُرسا پُرگل پَرنیا پَروا پریان پَرینا پینار تَرلان تِرمه تَرنّم تورج توکل ثامن ثَمین جانان جاوید جلاله جلیله جمشید جوان حَبه حُجت حوا حکیم حیدر خاتَم خاور خُتن دانیال دلارام دلشاد ذُریه ذَکیه راحیل راشده راویه رحیم رَزان رُزیتا رَشیده رعنا روجیار روژیار رُونیا رویین زرین زهرا زُهَیْر زَکیه زینب ژوان ژینو ساتیار ساران سارو ساریه سامیار ساکو ستایش سِتیلا سَروی سَلین سَمن سُهیل سَواک سورا سوری سیاره سیران سِیف شاهو شاهین شایگان شَرمین شَلاله شمشاد شمیسا شهراد شهرام شهره شهگل شهمیر شوان شوکت شیوه صبوره صنوبر صوفی عادل عالَم عصمت عطرین عطریه علی‌اصغر عَلیم عیسی فادیا فاطیما فُرات فریال فَرید گل یاس گِلاره گلبرگ گلپر گلرخ گلشاد گلشَن گلشید گلنار مائده متینا مُدَثِر مرجان مُرسَل مِصباح مُصلح مُعظم مقصود مُلوک ملیسا مَلیکه مُنتَظِر مُهاجر مَهان مَهبد مهدیا مهرآرا مهراج مُهنا مِهیاد مهین میهن نائله ناجیه نارگل نارینا نایف نَجوا نَذیر نَغمه نَقشین نِگاه نِگین نهاد نَوال نوبَر نوشا نَکیسا نیلو هدایت هدیه هَیثَم هَیفا هیمن والِه وَجیه وَفا کامران کامله کَمند کوثر کوشیار کیامهر کِیسان کیوان

جدول ارزشی حروف ابجد

  الف ب ج د
کبیر 1 2 3 4
وسیط 1 2 3 4
صغیر 1 2 3 4
  ه‍ و ز
کبیر 5 6 7  
وسیط 5 6 7  
صغیر 5 6 7  
  ح ط ی
کبیر 8 9 10  
وسیط 8 9 10  
صغیر 8 0 1  
  ک ل م ن
کبیر 20 30 40 50
وسیط 8 6 4 2
صغیر 2 3 4 5
  س ع ف ص
کبیر 60 70 80 90
وسیط 0 10 8 6
صغیر 6 7 8 0
  ق ر ش ت
کبیر 100 200 300 400
وسیط 4 8 6 4
صغیر 1 2 3 4
  ث خ ذ
کبیر 500 600 700  
وسیط 8 0 4  
صغیر 5 6 7  
  ض ظ غ
کبیر 800 900 1000  
وسیط 8 0 4  
صغیر 8 0 1  
  گ چ پ ژ
کبیر 40 9 6 21
وسیط 4 9 6 9
صغیر 4 0 6 3

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9

برندگان قرعه کشی