هدیه ایران

1 2 3 4 5  ... 

آبنوس /ābnus/ 1- (یونانی) چوبی سیاهرنگ و سخت و سنگین (گران بها)؛ 2- (در گیاهی) درختی هم خانواده با خرمالو که بیشتر در مناطق گرمسیری آسیا و آفریقا می‌رویَد؛ شیز.
توضیحات بیشتر

آتاناز /ātā nāz/ (ترکی ـ فارسی) افتخار پدر، موجب آسایش و شادکامی پدر، عزیزِ پدر.
توضیحات بیشتر

آتریسا /ātrisā/ 1- آتش‌گون، آذرگون، مانند آتش؛ 2- (به مجاز) زیبارو.
توضیحات بیشتر

آتَرین /ātarin/ 1- (آتر = آتش + ین (پسوند نسبت))، منسوب به آتش، آتشین؛ 2- (به مجاز) زیبارو؛ 3- (اَعلام) (در دوره‌ی هخامنشی) آترین بانویی نامدار از بازماندگان کمبوجیه پسر کوروش شاه بود که بر داریوش بزرگ شورش کرد.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

آتَرینا /ātarinā/ (آتَرین+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترین (؟) ( آترین. 1- و 2-
توضیحات بیشتر

آتنا /ātenā/ 1- (عربی) از واژه‌های قرآنی در سوره بقره، آل‌عمران و کهف به معنای عطا کن به ما، ببخش به ما؛ 2- (اَعلام) (در یونان باستان) آتنا رب النوع یونانی مظهر اندیشه، هنرها، دانش‌ها و صنعت، دختر زئوس و الهه‌ای است که اسم خود را به شهر «آتن» داده.
توضیحات بیشتر

آتوسا /ātusā/ (از یونانی Atossa) 1- (در اوستایی) زَبَردست؛ 2-(اَعلام) 1) نام چند شاهزاده خانم ایرانی عهد هخامنشی و مشهورترین آنان دختر کوروش بزرگ، زن داریوش اول و مادر خشایارشای اول است [حدود 500 سال پیش از میلاد]؛ 2) (در اوستا) هوتَئُسا (=آتوسا) مادینه، و نیز نامِ شه بانوی دوست داشتنی گشتاسب شاه.
توضیحات بیشتر

آتین /ātin/ (در زند و پازند) 1- موجود شده، پیدا گردیده؛ 2- به هم رسیده.
توضیحات بیشتر
جایزه نقدی شارژ موبایل

آتیه /ātiye/ (عربی) (مؤنث آتی) 1- آینده، زمان آینده؛ 2- (به مجاز) وضع و حالت چیزی در زمان آینده به ویژه وضع و حالت خوب یا مناسب.
توضیحات بیشتر

آدرینا /ādarinā/ [(آدر = آتش + ین (پسوند نسبت) + الف اسم ساز)]، 1- آتشین، سرخ‌روی؛ 2- (به مجاز) زیبارو (؟).
توضیحات بیشتر

1 2 3 4 5  ... 
برندگان قرعه کشی